Để đăng ký tinycat99 bạn truy cập vào nút đăng ký gốc phải trên màn hình. Sau đó nhập thông tin như hướng dẫn sau.

dang-ky-tinycat99
đăng ký tinycat99

Nhập thông tin đăng ký tinycat99

  1. Họ & tên: Ghi chính xác họ tên trùng tài khoản ngân hàng
  2. Ngày tháng năm sinh: Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
  3. Tên đăng nhập: Chọn tên đăng nhập vào tài khoản
  4. Mật khẩu: Chọn mật khẩu bảo mật tài khoản
  5. Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu trên
  6. Số điện thoại: Ghi chính xác số điện thoại liên lạc
  7. Tiền tệ: Mặc định theo quốc gia

Xong chỉ cần bấm gừi là các bạn đã đắng ký thành công. Sau khi đăng ký sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà cái tinycat99 gọi lại hỗ trợ.